Στον Αναπτυξιακό Νόμο το επενδυτικό σχέδιο για δημιουργία ξενοδοχείου στην Αφάντου

ΤΑΞΙΔΙΑ


Εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Αφάντου Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» (Υπό Σύσταση) στον Αναπτυξιακό νόμο.

Πρόκειται για το ξενοδοχειακό συγκρότημα κατηγορίας 5αστέρων, δυναμικότητας 320 δωματίων/790 κλινών, στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «Αφάντου Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» (Υπό Σύσταση) εντάσσεται στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται:

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 61993/ΥΠΕ/7/00272/Γ/Ν.4399/2016/03-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΦΑΝΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (υπό σύσταση) που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακού συγκροτήματος κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 320 δωματίων/790 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Αφάντου του Δήμου Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:

– Ποσά ανά είδος ενίσχυσης: Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 5.000.000 ευρώ

– Ποσοστά (%) ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (‘Αρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις – επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (‘Αρθρο 11, παρ. 1) 20%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ Euro) –

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 20%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων (‘Αρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (‘Αρθρο 11, παρ. 2) 50%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ Euro) –

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (‘Αρθρο 11, παρ. 2) 100%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ Euro) –

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 19 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την απόφαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΗΑ46ΜΤΛΡ-ΚΤΟ?inline=legitimate

Supply url

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.